Een goed werkende antenne is cruciaal voor een IoT (Internet of Things) Device. Het gebeurt vaak dat OAC Electronics wordt ingeschakeld om antenneproblemen op te lossen. Bij het prototype en op de PCB werkte alles probleemloos, maar wanneer het product in de behuizing is geplaatst zijn er toch problemen. We helpen we deze bedrijven door het probleem in kaart te brengen en met verbeteringen het product toch juist te laten werken.