Elektronica Ontwerp

ELEKTRONICA ONTWERP

De kennis van OAC zorgt voor betrouwbare elektronica ontwerpen

  • Cutting Edge Elektronica Ontwikkeling
  • Eigen High Tech PCBA Productielijn
  • 30+ jaar Ervaring
  • Datacenter Services voor IoT Producten
  • In house Pre-Compliance Testing

Maatwerk Elektronica Ontwikkeling

Bij het ontwikkelen van een product ontkomt u er vaak niet aan om elektronica toe te passen. Wanneer er elektronica toegepast moet worden, heb u de keuze tussen maatwerkelektronica en gestandaardiseerde elektronica. Zeker bij industriële processen is standaard elektronica als een PLC vaak een goede keuze. Maar vaak voldoet de standaard elektronica toch nét niet aan de specifieke wensen of eisen.

Het kan zijn dat de standaard elektronica de beoogde functies niet kan uitvoeren, of de kwaliteit voldoet niet. Ook overdimensionering is een reden om voor maatwerkelektronica te kiezen. De modules bevatten dan veel functies en componenten die niet nodig zijn, waardoor de maatwerkmodule goedkoper is. Wanneer de serie dan groot genoeg is, is maatwerkelektronica de beste oplossing.

  • 30 Jaar Ervaring
  • Persoonlijke Aanpak
  • NieuwsteTechnologieën
  • Ontwikkelen van een Succesvol Eindproduct

Functionaliteit versus kosten

Bij het ontwikkelen van maatwerkelektronica, is de eerste fase cruciaal. In de eerste fase worden de functionaliteiten en de benodigde hoofdcomponenten op papier gezet. In deze fase kan een goede schatting gemaakt worden van de uiteindelijke kosten. Het is dus van belang dat de opdrachtgever precies weet welke functionaliteiten er nodig zijn en hoe hoog de kostprijs en het ontwikkelbudget mogen zijn.

Op basis van deze parameters kan de haalbaarheid van het project ingeschat worden. Als blijkt dat de prijs te hoog is, kan ervoor gekozen om ‘nice-to-have’ functionaliteiten uit het project te laten. Hierdoor wordt de kostprijs lager (minder componenten nodig) en zal ook de ontwikkeltijd afnemen. De volgende fase is het project uitwerken en zo snel mogelijk een werkend prototype ontwikkelen.

Elektronicaontwikkeling met OAC

Bij de ontwikkeling van de elektronica verliest OAC het einddoel - een succesvol product - nooit uit het oog. Wanneer na de haalbaarheidsanalyse een GO voor het project komt, werken we zo snel mogelijk een eerste prototype uit. Hiermee tonen we de uiteindelijke werking aan en krijgt de klant een goed beeld van het eindproduct. Bij de ontwikkeling en de keuze van de componenten houdt OAC rekening met de produceerbaarheid, certificering en leverbaarheid van de componenten. Op deze manier kan een prototype ook zo snel mogelijk overgaan in serieproductie.

Vragen over onze service?