De hele elektronicasector heeft te maken met chiptekorten. Door lange levertijden ontstaan er situaties die we een aantal jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Alles wordt gedaan om de fabrieken te laten draaien maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Om ontbrekende componenten toch in handen te krijgen zien we dat bedrijven bereid zijn om hoge prijzen te betalen en risico’s te nemen. Bij OAC Electronics hebben we dagelijks met deze problematiek te maken. Vanuit onze ervaringen delen we vier mogelijke oplossingen.

Plaats Jaarorders – bestel voor een heel jaar

De eerste oplossing is de meest eenvoudige. Als er langere levertijden zijn dan moet je eerder en meer bestellen. Dit is waarom we steeds meer werken met jaarorders. Door het plaatsen van een jaarorder kopen wij de componenten in en houden deze op voorraad. We zorgen dat we klaar zijn om te produceren!

Componenten bestellen via brokers – zoeken naar voorraden

Mochten er direct componenten nodig zijn dan proberen we uiteraard eerste via onze vaste leveranciers componenten te bestellen. Lukt dit niet dan zijn brokers het alternatief. Deze brokers werken via andere kanalen en kopen componentenrestanten op. Er zijn wel risico’s verbonden aan het werken met brokers. Het grootste probleem is dat je nooit exact weet hoe de componenten zijn behandeld. OAC Electronics beschikt over een groot netwerk met brokers maar deze oplossing adviseren we alleen bij echt hoge nood.

Redesign – Componenten vervangen

Mocht een jaarorder of een bestelling via een broker geen resultaat opleveren is een redesign een alternatief. Met een redesign wordt een niet leverbaar component vervangen door een component die wel leverbaar is. Afhankelijk van het soort component kan dit invloed hebben op de software en ook op de certificering. Voordat we overgaan tot een redesign brengen we de consequenties eerst in kaart.

Nieuw design – Design for Chiptekort

Voor bestaande projecten is een nieuw design vaak geen optie. Maar als we een nieuw design starten dan pakken we dit anders aan dan voor de chiptekorten. Bij het ontwerpen van de elektronica houden we al rekening met de beschikbaarheid van componenten. Daarnaast zorgen we in nieuwe designs ook voor meer flexibiliteit. Hiermee bedoelen we dat we in de toekomst makkelijker van component kunnen switchen als er tekorten zijn. Design for Chiptekort!

Heeft u last van de chiptekorten? Neem contact met OAC Electronics op en we kijken graag hoe we u kunnen helpen.