Een goed werkende antenne is cruciaal voor een IoT (Internet of Things) Device. Het gebeurt vaak dat OAC Electronics wordt ingeschakeld om antenneproblemen op te lossen. Bij het prototype en op de PCB werkte alles probleemloos, maar wanneer het product in de behuizing is geplaatst zijn er toch problemen. We helpen we deze bedrijven door het probleem in kaart te brengen en met verbeteringen het product toch juist te laten werken. In dit artikel leggen we onze aanpak uit!

Mogelijke antenneproblemen in IoT devices

Er zijn verschillende oorzaken van de antenneproblemen. Zo kan de behuizing het stralingspatroon van de antenne verstoren door reflecties, absorptie of demping van het signaal. Een andere veelvoorkomende oorzaak zijn matching-problemen. In dat geval komt de impedantie van de antenne niet goed overeen met de impedantie van de transmissielijn op de PCB. Ook kan er sprake zijn van Forward / Return Loss. In dat geval is er een slechte signaaloverdracht tussen de antenne en de aangesloten apparatuur.

Antenne meetopstellingen bij OAC Electronics  

Om het probleem te achterhalen beschikt OAC Electronics over een aantal meetopstellingen. Onderdeel van deze opstellingen zij geavanceerde VNA instrumenten van Rohde & Schwarz en Megiq. We beschikken ook over roterend platform om met de instrumenten een 360° stralingsanalyse te maken. Met deze VNAs karakteriseren we de prestaties van de antennes en analyseren we eventuele matching problemen.

Oplossen van de antenne problemen

Wanneer we weten wat het exacte probleem is dan zijn we ook in staat het probleem op te lossen. Afhankelijk van de problemen zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Denk hierbij aan het toevoegen of veranderen van spoelen, conductors en/of de printsporen om de matching te verbeteren en de effecten van de behuizingen en coatings op de antenneprestaties te verminderen. Hierdoor zijn we in staat om de prestaties van IoT-antennes te verbeteren tot een acceptabel niveau, zelfs na plaatsing in een behuizing of na coating.

Heeft u antenneproblemen met uw IoT Device? Neem contact op met OAC Electronics