Elektromagnetische Compatibiliteit

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Vanaf de start van een ontwikkeling houden we rekening met EMC.

  • Cutting Edge Elektronica Ontwikkeling
  • Eigen High Tech PCBA Productielijn
  • 30+ jaar Ervaring
  • Datacenter Services voor IoT Producten
  • In house Pre-Compliance Testing

Elektromagnetisch compatibiliteit

Alle elektronische apparaten stralen elektrische velden uit. Dit geldt voor apparaten en installaties die draadloos communiceren, maar ook voor alle overige elektrische apparaten. Zelfs rondom een elektrische kabel ontstaan elektrische velden. Wat u niet wilt, is dat een component, apparaat of systeem met zijn elektrische velden de werking van het andere apparaat beïnvloedt of stoort. Om dit te voorkomen, zijn er strenge normen opgesteld waaraan ieder elektrisch apparaat of onderdeel moet voldoen. De normen kijken naar het functioneren van het elektrische apparaat binnen de eigen elektronische velden en schrijven voor dat een apparaat geen storingen mag toevoegen aan de omgeving.

Een ander gerelateerd verschijnsel is ESD (electronic static discharge). Bij ESD zorgen statische ontladingen voor elektronische pulsen. Deze pulsen zijn vaak niet zwaar, maar kunnen zeker wel de gevoelige semiconductors beschadigen. Ook voor ESD zijn testen gedefinieerd om te bepalen in hoeverre een elektronicaontwerp gevoelig is voor ESD.

Interne pre-compliance en certificering

  • EMC
  • ESD

EMC / ESD specialisten

De EMC / ESD specialisten van OAC kennen de normen als geen ander. Vanaf het begin van de ontwikkeling wordt er in het ontwerp rekening gehouden met de eisen waaraan het product moet voldoen. Op deze manier zorgt OAC ervoor dat de ontwikkelingen snel goedgekeurd en de benodigde certificaten verkregen worden. Om zeker te zijn van goedkeuring is OAC ook in staat om interne pre-compliance testen uit te voeren. We testen hiermee de elektronica volgens de normen en stellen eventuele gebreken al in een vroeg stadium vast.

Electromagnetic Compatibility

Door samen te werken met OAC weet u dat het ontwerp voldoet aan alle EMC-eisen. Bij het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden. Daarnaast test OAC op pre-compliance. OAC beschikt over de juiste meetapparatuur om dit vast te stellen. Ook kan OAC de uiteindelijke EMC-certificering regelen. OAC kent de markt en de aanwezige spelers goed.

Interne pre-compliance en certificering:

  • EMC
  • ESD

Vragen over onze service?